Описано склад, конструкцію та функціональні можливості автоматизованого апаратного комплексу для астрономічних спостережень з використанням Інтернету. Основними складовими комплексу є телескоп Celestron 1400XTL, ПЗЗ-камера Rolera-MGi та GPS-приймач Acutime 2000. Комплекс оснащений блоком світлофільтрів широкополосної системи Джонсона UBVRI оригінальної авторської конструкції. Створений нами комплекс програм для керуваннякожним блоком та процедурою спостережень у цілому дає можливість одержувати зображення спостережуванихсвітил або виконувати фотометричні спостереження з швидкістю до 30 повних кадрів за секунду, хронометрованиху шкалі всесвітнього координованого часу (UTC) з похибкою, не більшою за 1 мсек.
Ключові слова: автоматизований телескоп, астрономічні ПЗЗ-спостереження, програми керування, навчання астрономії.
04-Romaniuk