Класифікація спектрів зірок

Травень 28, 2016 | Posted in Практикум для студентів | By


Silence is the language of GOD. Everything else is bad translation


  Telegram: BlackCascade1_61
 

0

Читати далі ...

Вступ

Травень 28, 2016 | Posted in Практикум для студентів | By


Silence is the language of GOD. Everything else is bad translation


  Telegram: BlackCascade1_61
 

0

Читати далі ...

Практикум для студентів

Травень 28, 2016 | Posted in Практикум для студентів | By

Example of laboraty figure

Лабораторний комп`ютерний практикум CLEA

Лабораторні роботи, які є частиною курсів астрофізики та астрометрії, проводяться для студентів спеціальності астрономія на кафедрі астрономії та фізики космосу Київського університету імені Тараса Шевченка упродовж багатьох років. Практикуми дозволяють студентам закріпити і розширити знання, отримані на лекціях та при роботі з книгою. Крім того, в практикумах студенти виробляють навички роботи із інструментами для спостережень та вимірювань, вивчають основи астрофотографії та спектроскопії. При цьому процес виконання лабораторної роботи багато в чому відтворює процес перебігу наукової роботи: одержання “спостережних” даних, первинна їх обробка, обчислення, аналіз отриманих результатів та їх оформлення, формулювання висновків.

Запропонований збірник лабораторних робіт з астрономії містить десять робіт, які охоплюють дуже важливі для студента-астронома методи астрономічних досліджень. Лабораторні роботи, адаптовані авторами з практикуму групи CLEA (Contemporary Laboratory Exercises in Astronomy). Ця група співробітників коледжу Геттесберга, США пропонує практикум для вільного використання через Інтернет. CLEA дозволяє вносити будь-які зміни у документацію практикуму з метою його адаптації до місцевих умов.

0

Читати далі ...